Eskişehir Bayan Masör-Masör Bayan Ece

Eskişehir Bayan Masör-Masör Bayan Ece

Eskişehir Bayan Masör-Masör Bayan Ece Suzanne ile Fanchon arasındaki müstehcen mevzuşma bir yeraltı klasiği haline geldi. 1661’de XIV. Louis’nin maliye bakanı Nicolas Fouquet’ye karşı yürütülen yolsuzluk işlemleri, metresi için tuttuğu gizli bir odadaki kilitli masada bir L’École nüshası gizlediğinı ortaya çıkardı. Daha sonra 1668’de İngiliz gmeşhurk yazarı ve zina müptelası Samuel Pepys, Londra’daki bir dükkanda kitabı inceleyip “şimdiye kadar görmüş olduğum en açık saçık, muzır kitap” diye yorumda bulundu. Birkaç hafta sonra aynı dükkana tekrar gidip üç saat kitabı okudu. Sonucunda “dünyanın rezaleti” hakkında “bilgilenmek” bahanesiyle kendine ucuz bir baskısını aldı.

Ertesi gününü L’École’ü iki defa daha okuyarak geçirdi ve en az bir kez orgazm oldu. Sonraki gün günlüğüne kitabı kütüphanesinde bulundurmaktan utandığını yazarak kitabı yaktı. Pepys, L’École des filles hakkında karmaşa duygulara sahipti fakat minimumından “içi boş, muzır kitabı” tezgah altından almak zorunda kalmamıştı. Birkaç yıl sonrasında onu almayı denemiş olsaydı, çok daha zorlanırdı. 1677’de Londra’da bir kitapçıyla bir matbaacı kitabın İngilizce tercümesini yayımladıkları için para cezasına çarptırıldıktan kısa bir süre sonrasında başka bir kitapçı aynı kitabın Fransızcasını sattığı için dükkanından oldu.

Eskişehir Bayan Masör-Masör Bayan Ece

Eskişehir Bayan Masör-Masör Bayan Ece Öte yandan her iki kitapçının da ertesi yıl aynı suçla tekrar yargı giydirilmiş olduğu düşünülürse verilen cezalar epey hafif olsa gerekti. [76] 17. Yüzyılın büyük bir kısmında İngiltere’de, müstehcen materyal satıcılarına hafif cezalar veriliyordu. Bu doğal ki seksle alakalı bir serbest piyasa oluştuğu anlamına gelmiyordu, devlet öfkesini sorun çıkaran siyasi yada dini materyale yöneltmişti sadece. Nitekim 1686’da bir Protestan papaz dindaşlarını Katolik bir dava için mücadele etmemeye teşvik eden bir kılavuz yazdığı için kamçılandı. Bir süre sonrasında da on dokuz yaşlarında bir genç aykırı bir bildiri yayımladığı için asıldı. Daha önce belirttiğimiz gibi daha liberal bir hükümdar olan II.

Charles’ın 1660’ta tahta çıkmasından sonrasında müstehcenlik gayriresmi bir devlet izni aldı. Londra’nın yeni açılmış tiyatrolarında sergilenen şovlar kralın zevkine hitap edecek şekilde eskisinden daha açık saçıktı. Piyasadaki cinsel materyalin büyük bir kısmı saraydaki sex faaliyetlerini hicvediyordu. 17. Yüzyılda İngiliz müstehcenlik hukuku şekillenmeye başladı. 1663 tarihli renkli bir dava hiç tahmin edilmeyecek bir şekilde de olsa, gelecek yıllarda pornoculara karşı yürütülecek yasal işlemlerin temelini attı. Vaka, Londra’nın Bow Caddesi’ndeki Cock Meyhanesi’nde başladı. Burada muzip bir soylu ve parlamento üyesi olan Sör Charles Sedley ahbaplarıyla içki içiyordu. İçkiyi fazla kaçırınca balkona çıkıp pantolonlarını indirdiler. Bir rivayete nazaran adamlar “sokağa sıçtılar.