Eskişehir Masaj Salonu-Ecem Hanım

Eskişehir Masaj Salonu-Ecem Hanım

Eskişehir Masaj Salonu-Ecem Hanım Bunun sonucundaysa her ikisi de eşsiz bir erinçlik, sükünet, zihinde bir durulma, rahatlama duyumsayacaklardır. Işte bu sıcak ve kıvanç dolu, devamlı sevişmeden kaynaklanan gönül rahatlığına eski. Çinliler Yin (dişil) ve Yang (eril) uyumu adını veriyorlardı.Bu kitapta Taocu sevişme adını verdiğimiz. Eski çağlarda buna ‘Yin/Yang Taosu’ veya ‘Yin/Yang uyumu’ ‘uyumun Taosu’ benzer biçimde adlar da verilirdi. yöntemle Yin/Yang uyumunun iyi mi sağlanacağını açıklamaya çalışacağım. Uyum ve mutluluk mevzularında eski kuramlarla çağdaş bilimsel kuramlar arasındaki benzeşme.

Siz çocukların bakıldıkları yurtlarda kişisel sevgiden yoksun. Kurumsal bir hava içinde büyütülen bir yaşından ufak çocuklardan yüzde otuzunun yiyecek, çsafha ve sağlık koşulları hekim bakımı ne kadar iyi olursa olsun, birinci yıl içinde öldüklerini saptamıştı.

Son yıllardaysa Isviçreli çocuk ruh sağlığı hekimi Jean Pia-get çocukların esenliği ve sağlıklı gelişimleri için okşanmalarının, kucaklanmalarının, özetle çocuklara dokunma yoluyla duyguların aktarılmasının yaşamsal önemi üzerinde ısrarla durdu.

Eskişehir Masaj Salonu-Ecem Hanım

Sadece çocuklar için değil yetişkin kimseler için de okşanmanın, kucaklanmanın, dokunulmanın yaşamsal önemi vardır. Sadece son zamanlarda bu konu en başta Masters ve Johnson’un ‘The Pleasure Bond’ (Haz Bağlantısı) adlı üçüncü kitabında olmak üzere bir çok kitapta halk yığınlarının bilgisine sunulmuştur.

Bu kitaplarda yetişkin erkekle hanım içinde sevgiden meydana gelen dokunsal bir ilişki olmadıkça. Ne erkeğin ne kadirlin mutlu olmalarına, esenli kalmalarına derhal hemen olanak olmadığı ileri sürülmektedir.

Elinizdeki kitapta sözkonusu edilen Yin/Yang uyumu’yla bu görüş arasında büyük bir benzerlik olduğu hemen göze çarpıyor. Aradaki tek fark eski Taocuların bir kimsenin boşalmayı kesinkes düzenlemesi ve denetlemesi mevzusuna yaptığı vurgudur.

Taocuların boşalmanın denetim altına alınması mevzusundaki ısrarlarının bir amacı da kadınla erkek içinde birbirlerini sevgiyle kucaklamak.

İlişkilerini sürdürmek olanak ve fırsatını hemen derhal sınırsızlık sınırına kadar arttırmaktır. Kadınına her fırsatta, boş kaldığı her olanakta dilediğince yaklaşmak. Sevip okşamak öyle sıradan her erkeğin başaramayacağı bir şeyi önermenin yararsızlığı ortadadır.

Derhal her erkek bitkin olduğu zaman kendisine yatak arkadaşının yaklaşmasından pek hoşlanmaz (kuşkusuz bu sözlerim Taocu sevişme bilimini öğrenmiş olan kimseler için değildir) Bunun iki nedeni vardır